içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

SOL Parti Antalya İl Örgütü: Zammı geri çekin

Elektriğe yapılan yüzde 38’lik zamma SOL Parti Antalya İl Örgütünden tepki geldi.

SOL Parti Antalya İl Örgütü: Zammı geri çekin

Elektriğe yapılan yüzde 38’lik zamma SOL Parti Antalya İl Örgütünden tepki geldi. Konuya dair il binasında açıklama yapan Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın “Elektriğe yapılan yüzde 38 zam, toplumun geniş kesimlerini derin bir ekonomik sıkıntıya sürüklemek anlamına gelmektedir. Bu zam, enerji politikalarının tekellerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve kamu yararının gözetilmediğini açıkça göstermektedir. Özelleştirilmiş, dışa bağımlı enerji politikalarınızın bedelini ödemeyeceğiz! Enerji temel bir insan hakkıdır. Enerji politikaları kamucu ve demokratik bir anlayışla; üretimi, iletimi ve dağıtımı emekçi halkın yararına olacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Halka yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli enerji hizmeti sunun! Zammı derhal geri çekin” dedi.
"Enerji şirketleri daha çok kar etsin diye elektrik faturalarımız ikiye üçe katlandı" diyen Aysel Aydın "Tükettiğimiz elektriğin kat be kat fazlasını ödemek zorunda bırakılıyoruz.
Bu adil olmayan faturaları reddediyoruz! Hayat pahalılığı altında zaten geçinemeyen milyonlar olarak bu faturaları ödeyecek gücümüz de yok. 2024 yılında1, 5 milyon ailenin elektriği kesilmiş; zamlar sonrasında bu oranın ikiye üçe katlanacağı da açıktır. Enerji bir insan hakkıdır; hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz” dedi.
Aysel Aydın “ Elektrik Mühendisleri Odasının hesaplamalarına göre kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketeceğini hesaplanmaktadır. Günlük ortalaması 8 kWh`i geçmeyen bu tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken 345.4 TL, bu zamla birlikte 476.6 TL`ye yükseldi. Temmuz 2024 itibarıyla oluşacak faturanın yalnızca yüzde 23.8`i enerji bedelinden oluşacaktır. Faturanın yüzde 65.9`unu ise dağıtım bedeli oluşturmaktadır. Buda gösteriyor ki kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetin özelleştirilmesinin faturası yine halka çıkarılıyor. Yapılan yüzde 38’lik zam elektrik dağıtım şirketlerinin karını korumak için yapılmıştır. Bu uygulama AKP iktidarının sınıfsal karakterini bir kere daha açığa çıkarmıştır. AKP sermayeye dost halka düşman bir partidir” dedi.
ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA
Ucuz, kaliteli ve güvenilir enerjiye erişim tüm yurttaşlar için temel haktır olduğunu ifade eden Aysel Aydın konuşmasının devamında şunları belirtti; Özelleştirme bedelleri için alınan dövize endeksli kredilerin rahat ödenmesi için dağıtım şirketlerine kaynak aktarıldığı bir Türkiye tablosu, artık geride bırakılmalıdır. Kamucu anlayışla; arz güvenliğini sağlamak ve toplam maliyeti düşürmek için özelleştirilen üretim tesisleri ve dağıtım bölgelerinin kamulaştırılması acilen gündeme alınmalıdır. 
Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için artık vakit kaybedilmemelidir. Üretimden, dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır.

Tarih: 06-07-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum