içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

İZODER: Tüm yeni binalar nSEB konsepti ile inşa edilmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenleme ile 1 Ocak 2023’ten itibaren parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” (nSEB) konseptine uygun inşa edilmek zorunda… Binaların enerji performans sınıfını en az “B”ye yükseltecek bu düzenleme; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılaşma için büyük bir fırsat barındırıyor.

İZODER: Tüm yeni binalar nSEB konsepti ile inşa edilmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenleme ile 1 Ocak 2023’ten itibaren parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” (nSEB) konseptine uygun inşa edilmek zorunda… Binaların enerji performans sınıfını en az “B”ye yükseltecek bu düzenleme; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılaşma için büyük bir fırsat barındırıyor. Türkiye genelinde bin 400 binanın “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” (nSEB) konseptine geçmiş olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten İZODER Başkanı Emrullah Eruslu; “Sürdürülebilir ve güvenli yapılaşma için nSEB binalar büyük önem taşıyor. Şu anda 5 bin metrekareden büyük binalar için zorunlu olsa da biz Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon” hedefi doğrultusunda tüm yeni yapılan binaların nSEB konseptinde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Böylece hem çevreye hem de ekonomiye önemli oranda katkı sağlayabiliriz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılmasına ilişkin madde doğrultusunda attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Söz konusu madde kapsamında yapılan düzenlemeyle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi ve 1 Ocak 2023’ten itibaren parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” (nSEB) konseptine uygun inşa edilmesi zorunlu hale getirildi. Böylece, nSEB binalar enerji performans sınıfı en az “B” olacak şekilde inşa edilecek ve bu binalar kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini güneş paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Bu kapsamda bugüne kadar 5 bin metrekareden büyük bin 400 bina nSEB şartlarına uygun projelendirilerek ruhsat aldı.

Küresel enerji krizinde tehlike çanları çalmaya devam ederken nSEB konseptli binaların can suyu görevi göreceğini belirten İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Gerek ülkemizde gerekse dünyada boşa harcanacak enerji kaynağımız yok. Toplumun tüm kesimlerinin enerji verimliliğine öncelik vermeleri çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara geçiş noktasında Bakanlığımızın attığı adımları kıymetli buluyoruz. Sektör olarak da bu uygulamaları yakından takip edeceğiz. Yeniden inşa esnasında metrekareye bakılmadan tüm binaların nSEB konseptine uygun inşa edilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Binalarda enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki açığı kapatmalı ve sürdürülebilirlik yarışında atak yapmalıyız” dedi.

2025’te yeni zorunluluk geliyor, beklemeden bugün nSEB’e geçin…

Binalarda Enerji Performansı Mevzuatına göre 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (nSEB) bina şartının 2 bin metrekareye çekilirken, yenilenebilir enerji kullanım oranının ise yüzde 10’a çıkarılacağını ve yalıtımın bu hedeflere ulaşmada çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Emrullah Eruslu, şunları söyledi; “Asgari enerji performansı ‘B’ olan nSEB binalar, diğer binalara göre cephelerde en az 2-3 cm, çatılarda en az 4-6 cm,  döşemelerde en az 2 cm daha kalın yalıtıma ve kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile ısı yalıtım değerleri iyileştirilmiş pencerelere sahip olduklarından yakıt faturalarında kullanıcılarına yüksek oranda tasarruf sağlıyor. 2025 yılı beklenmeden tüm binaların nSEB konseptinde yapılması ile kamunun özel sektöre örnek ve öncü olması sağlanacağı gibi enerji verimli, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerjiden yararlanılması yönleriyle projenin sosyal etkisi arttırılmış olacaktır. Afet bölgesindeki 11 ilde başlayan bu yaklaşım 81 ile genişletilerek nSEB konseptinde yerel ve yatay mimaride yapılacak sosyal konutlar ile binalardan kaynaklanan sera gazı salımlarında da azalma sağlanacağının göz ardı edilmemesi gerekiyor.”

Avrupa’da 2020 yılından beri tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerji konsepti ile yapılıyor…

Türkiye’de 2008 yılında tanımlanmış enerji limitlerinin kullanılmasının enerjide büyük oranda israfa işaret ettiğine dikkat çeken İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Avrupa Birliği’nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar, ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 120-150 kW (birim metrekare/yıl) seviyesinde. Yönetmelik revizyonu ile zorunlu hale gelen nSEB ile toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan sınırlı sayıdaki yapılarda enerji tüketimini 100-120 kW seviyesine çekmiş olacağız. Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW mertebelerinde enerji tüketmeye devam edecek. Özetle halen enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimizi ve U değerlerimizi bu revizyonla birlikte gelişmiş ülkeler seviyesine getirmemiz gerekiyor. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kampanyamızla da U değerlerinin (ısı geçirgenlik oranı) ülke genelinde iyileştirilmesi konusunda yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standartı TS 825 revizyonu bu noktada büyük önem taşıyor. Revize standardın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz.”

Tarih: 27-05-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum