içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Merkezi Isıtmada Denetim Çağrısı

MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca yaptığı basın açıklamasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Merkezi Isıtmada Denetim çağrısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Merkezi Isıtmada Denetim Çağrısı

MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca yaptığı basın açıklamasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Merkezi Isıtmada Denetim çağrısında bulundu. Atmaca açıklamasında şöyle dedi:

"2 bin metrekarenin üzerindeki binalarda ruhsat öncesi uygulanan merkezi ısıtmanın, yapı kullanım izin belgesi sonrası bireysel ısıtmaya dönüştürüldüğü yönünde çeşitli söylemler duymaktayız. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeni bir mevzuat hazırlanarak denetim yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Binalarda merkezi ısıtma zorunluluğu sadece mevzuatta kalmamalı, enerji verimliliği ve tasarrufu açısından bu uygulamanın devamlılığı denetim mekanizması ile sağlanmalıdır.

Binalarda ısıtmanın merkezi bir şekilde yapılması verimlilik sağlayacak ve yakıt tüketimlerini azaltacak bir uygulamadır. Alınan yasal tedbirler kapsamında pay ölçerli yapılan merkezi ısıtma uygulamaları, kullanımda bireyselliği ve kullanılan kadar ödeme fırsatı da sağlamaktadır. Merkezi ısıtma sayesinde komşu dairenin ısınmaması nedeniyle oluşan kayıplar ve bunun neden olduğu haksızlıkların da önüne geçilebilmektedir. Bütün bunların yanı sıra her bir dairede ayrı ayrı olmak üzere gereğinden yüksek sayı ve kapasitede yakıcı cihaz kullanılması neticesinde oluşacak gereksiz ilk yatırım masrafı da merkezi ısıtma uygulaması ile aşılabilmektedir. Tüm bu yönleri ile ısıtmanın merkezi olarak yapılması vatandaşın lehine bir uygulamadır.   


Merkezi ısıtma zorunluluğu için gerekli bina kullanım alanının ne olması gerektiği üzerine bir süredir süren tartışmalar sırasında meslektaşlarımız ve sektörümüzden aldığımız geri bildirimlerde, 2 bin metrekare kullanım alanını aşan yeni binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin ruhsat öncesi kurulsa da ruhsat sonrası kat maliklerinin ortak kararı ile bireysel ısıtma sistemine geçiş yapıldığını duymaktayız. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında çıkan “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliğinde “Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2 bin metrekare ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.” hükmü mevcutken, Kat Mülkiyeti Kanun madde 42’ de “Toplam inşaat alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.” ibaresi bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunundaki bu maddeye dayanılarak merkezi ısıtmanın ruhsat sonrası iptali ve bireysel ısıtmaya geçiş mümkün olup bu durum Enerji Verimliliği Kanunu ile temin edilmek istenen tasarruf sürecini sekteye uğratmaktadır. Bina ısıtmada enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf sağlayabilmek için bu çelişki ortadan kaldırılmalı, ayrıca 2 bin metrekare kullanım alanını geçen binalarda, bina ömrü boyunca ısıtmanın merkezi sistem ile yapılıp yapılmadığı yıllık yapılacak periyodik kontroller ile denetlenmelidir. Ancak bahsedilen çelişki ortadan kaldırılıp, yıllık denetleme mekanizmasının devreye alınması ile ısıtmanın merkezi sistemler ile yapılma sürekliliği sağlanabilir gözükmektedir. 2 bin metrekare kullanım alanını aşan binalarda ısıtmanın merkezi sistemler ile yapılması denetlenmeyecek ise mevzuatta da yer alması anlam taşımayacaktır.       


Asansör denetimlerine benzer bir yöntemle hazırlanacak merkezi ısıtmaya yönelik yeni bir denetim mevzuatı binalarda enerji verimliliği sürecine muhakkak ki katkı sağlayacaktır. Yapılacak yıllık denetimlerde merkezi ısıtma sistemlerinin çalışır vaziyette hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir. Denetimlerin kamusal alanda kalmasını savunan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak yetki verilmesi halinde çok sayıda yetişmiş teknik personelimiz ile bu denetimlerde görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Tarih: 02-02-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum