içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Atay Uslu: 6 Şubat depremlerinin toplam maliyeti 120 milyar dolar

AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklifin 1 bölümü ile ilgili konuşma yaptı.

Atay Uslu: 6 Şubat depremlerinin toplam maliyeti 120 milyar dolar

AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklifin 1 bölümü ile ilgili konuşma yaptı.

6 Şubat depremlerinin toplam ekonomik maliyetinin yaklaşık 120 milyar dolar (3.5 trilyon TL) olarak belirlendiğini belirten Milletvekili Atay Uslu, TBMM Genel Kurulunda yaptığını konuşmada şunları ifade etti:

“Göç, pandemi, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi küresel konulara ek olarak; yüzyılın afeti olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin yıkımları, küresel ekonomik daralmanın etkileri ile mücadele eden ülkemiz için ciddi anlamda ek maliyetler oluşturmuştur. 6 Şubat depremlerinin toplam ekonomik maliyeti yaklaşık 120 milyar dolar (3.5 trilyon TL) olarak belirlendi.

Ülkemiz ekonomisi bir yandan bin yılın felaketi denebilecek deprem yaşadığımız diğer yandan dünyada ciddi kırılganlıklar ve krizler yaşanan bu süreçte ciddi bir dayanıklılık gösterdi. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz atılımlarla, aldığımız tedbirlerle ekonomiyi büyüten adımlarla kırılmaların vatandaşlarımıza etkisini minimize ettik.

 

GAZZE'DE İNSAN İLE BERABER İNSANLIK ÖLÜYOR

Maalesef insan hakları yüzyılı olarak lanse edilen ikinci dünya savaşı sonrası tarihte çocuklar, kadınlar, siviller acımasızca öldürülmekte. İsrail adeta soykırım yapmakta, katliam yapmakta ve sözde insan hakları havarileri susmakta hatta maalesef katliama ortak olmaktadırlar. Gazze'de bir savaş suçu, insanlığa karşı suç, bir soykırım suçu işlenmekte.  Gazze'de İnsan ile beraber insanlık ölüyor. Hiçbir kelime, hiçbir cümle, hiçbir kınama oradaki katliamı anlatmaya yetmiyor. Belki de bugün Gazze'de yaşananlar insanlık tarihinin maalesef en kara tablosudur.

 

BU KANUN TEKLİFİMİZ İLE VERGİ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Bu kanun teklifimiz de vergi kayıplarının önüne geçilmesinden kamu hizmetlerinin devamının ve sürekliliğinin sağlanmasına, yurt dışından Türkiye'ye doğru döviz akışının sağlanmasından ihracatçılarımıza verilecek desteklerle ihracat gelirlerimizin artırılmasına kadar pek çok başlıkta, atılmış bir adımdır

Kanun Teklifimiz ile ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Teklifte; ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, İhracatın desteklenmesi ile büyümeye katkıda bulunulması, Ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması, Türk lirası enstrümanlara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması, gelişen teknolojiden yararlanılarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınması, Vergi güvenliğinin sağlanması, Bazı indirim ve istisnaların kaldırılması, yönünde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu maddelerin her biri ekonomik program hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için yasal zemin oluşturacak maddelerdir. Hayırlı olsun

Tarih: 07-12-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum